ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document

Hamit ERDAL
Selçuk KORUCUK

Lojistik Sektöründe İnovasyon Önceliklerinin Belirlenmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Determining the Priorities of Innovation on Logistics Sector: A Comparative Analysis
Hakan SAZYEK
Yunus SÜRÜCÜ

Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak
Analysing The Poems of Cahit Külebi Through Ecocriticism
Salih Özgür SARICA Kamusal Talebi Belirlemede Mevcut Yaklaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Current Approaches to Determining Public Demand
Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR

Çevrimiçi Satın Almalarda Tüketicinin Risk Algısı: İki Boyutlu Ürün Görüntüleme Ve Artırılmış Gerçeklik (Üç Boyutlu Ürün Görüntüleme) Uygulamalarına İlişkin Bir Karşılaştırma
Consumers’ Perceived Risk In Online Purchasing: A Comparison Concerning 2d Product Visualization And Augmented Reality Applications (3d Product Visualization)

Pelin KÜMBET

Tin Perdesinin Kalkması: Ann Radcliffe’in The Mysteries Of Udolpho (Udolpho’nun Gizemleri) Romanı
Psyche Unveiled: A Palpable Example of Female Gothic Genre, Ann Radcliffe’s the Mysteries of Udolpho

Belgin YAZICI

Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle EvrilenTüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı
Evolving Consumption With Generation Y Within The Context of New Luxury and the Attitudes of Generation Y Towards Luxury Concept

Figen BÜYÜKAKIN
Seda AYDIN

Öncü Göstergelerle Finansal Kırılganlık Endeksi: Türkiye Örneği (1990-2017)
Financial Fragility Index with Leading Indicators: The Case of Turkey (1990-2017)

Oğuz BAŞOL
Onur SARUHAN

Alışveriş Merkezi Çalışanlarının Çalışma Koşullarının İnsan Onuruna Yakışır İş Bağlamında Değerlendirilmesi: Nitel Bir İnceleme
Evaluation of The Working Conditions of Shopping Mall Employees In the Context of Decent Work: A Qualitative Investigation