ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Yılmaz Bingöl, Şener Akgün Demokratlıktan Muhafazakar Demokratlığa: Demokrat Parti İle Adalet ve Kalkınma Partisinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
Seyfettin Erdoğan Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
İ.Figen Gülenç, Bilge Karabulut Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü
Şenol Hacıefendioğlu İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması
Ahmet Kesik 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi
Şuayip Özdemir Dağıtım Kanalında Bayileri Motive Etmenin Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz
Selçuk Perçin İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Firmaların İhracat Performans Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü: İso 1000 Sanayi Firmaları Uygulaması

Recep Tarı , Funda Serâ Kumcu Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin Analizi (1983-2003 Dönemi)
Osman Demir , Aziz Kutlar, Adem Üzümcü Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği