ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Yusuf Bayraktutan , Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye
Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
Seyfettin Erdoğan İktisat Politikası Uygulamaları Üzerindeki Etkileri Açısından Yeni Ekonomi
Aziz Kutlar, Mahmut Kartal Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama
Mehmet Hüseyin Bilgin Döviz Kuru İşsizlik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Zeki Parlak Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi
D.Ali Arslan Temel Sorunları ve Açılımları ile Sınıf Teorisi, Sınıf Bilinci ve Orta Sınıflar

Kenan Aydın, Volkan Özbek Ailenin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi
Sami Karacan , Esin Karacan Meslek Yüksekokullarında (MYO) Yapılan Staj Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma: Kalite ve Verimlilik İçin İşyerleri- MYO İşbirliğinin Gereği
Hüdaverdi Bircan Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama