ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document

Halil TUNALI
Haydar KARADAĞ

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasasının Regülasyonu: Gayrimenkul Piyasası Kurumu Önerisi
Regulation of Real Estate Market in Turkey: Real Estate Market Authority Proposal
Argun KARAMANLIOĞLU
Concept of Smart Contracts – A Legal Perspective
Hukuki Yönden Akıllı Sözleşme (Smart Contract) Kavramı
Esra HAMAMCIOĞLU Elektronik Ticaretin Hukuksal Boyutu
Legal Dimension of Electronic Commerce
Levent BİÇER

Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
The Law of Movable Pledge on Commercial Transactions (In Terms of Accessibility to Finance)

Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu

Birinci Dünya Savaşının Kazakistan’a Etkileri
The Effects of First World War on Kazakhstan

Serap ÇOLAK
Abdullah ÖRS
Enis ÇOLAK
Murat SON
Dilşat GÜZELORDU
Tuncay ÇOLAK
Mehmet YARGICI

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Research on Knowledge Level of Faculty of Sports Science Students About E-Sports

Serkan ERTİN

Ciddi Olmanın Önemi’nde Kimliğin Performatif Halleri: Bir Yapısökümcü Okuma
Identity Performance in The Importance of Being Eariest: A Subversive Reading

Ferhat PEHLİVANOĞLU
Retno RİYANTİ

Macroeconomic Effect on the Automobile Sales in Top Four Automobile Production Countries
En Büyük Dört Otomobil Üreticisi Ülkedeki Araç Satışlarının Makroekonomik Etkileri

Oya ŞENYURT

Şemsi Ahmed Paşa’nın Üsküdar’daki Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme
A Study About the  Buildings of Şemsi Ahmed Pasha In Uskudar

Levent ATALI
Gülşah SEKBAN

Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Seyircilerinin Etkinliğe Yönelik Kalite Algısı (U18-DIV III-Group B-Türkiye-2014)
Ice Hockey World Champıonship Audiences Quality Perception (U18-DIV III-GROUP B-TURKEY-2014)

Kürşat Haldun AKALIN

Eski Ahit’in Ekonomik Analizi
The Economic Analysis of The Old Testament

Cengiz YANIKLAR

Postmodern Tüketim, Tüketim Kültürü ve Toplumsal Kimliğin İnşası
>Postmodern Consumption, Consumer Culture and Construction of Social Identity