ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Ayşegül GÖKALP KUTLU Armed Conflicts and Sexual Violence Against Women: An Inevitable Accompaniment?
Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri

Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU
Filiz ÜLKER

Lider Üye Etkileşimi ve Çalışan Tutumları Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma
Şenol HACIEFENDİOĞLU Sosyal Medyanın Marka Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Özlem AKÇAY KASAPOĞLU
Çağlar ONAÇ YAKUT
Optimizing Centralized Supply Chain Based on Purchasing and an Application an Pharmaceutical Field
İbrahim MERT

European Accounting Harmonization Before and After 1978: A Trade-Base Statistical Perspective

Elif KARAGÜN
Çiğdem ÇAĞLAYAN

Sporcuların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Öfke Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Başak BALKIR

Mal Değişim Sözleşmesinde Satış Hükümlerinin Uygulanması