ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Yiğit Anıl GÜZELİPEK Political Arrangement Options for Bosnia and Herzegovina In Terms of Ethnic Conflict Management
Yusuf BAYRAKTUTAN
Mehmet ÖZBILGIN
Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri
Güven MURAT
Sibel AYDEMİR
Aile İşletmelerinde Kurucuyla Yakınlık Bağının Yöneticilerin Stratejik Planlamaya İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisi: Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesi Örneği
Bekir ELMAS
Ersin KURNAZ
Türkiye'deki Factoring Şirketlerinin İç Kontrol Sistemlerinde Etkinlik Araştırması
A. Cemkut BADEM
Yavuz KILINÇ
Türkan KAVAS
Türkiye'de Uygulanan Performans Esaslı Bütçeleme Süreci: Kocaeli Üniversitesi Örneği
Hasan AYAYDIN

Türkiye'nin Risk ve Getiri Açısından
Gelişen Hisse Senedi Piyasaları
Arasındaki Yeri ve Uluslararası Çeşitlendirme

Müesser ÖZCAN
Ayla Berkiten ERGİN
Zeynep ACAR

Sexual and Reproductive Rights in Turkey: An Owerview