ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Yusuf BAYRAKTUTAN
Merve AKATAY
Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman: Kocaeli Örnegi
Kenan AYDIN
Seda YILDIRIM
Havayolu Isletmelerinde Hizmet Kalitesi: THY'de Bir Arastirma
Gazi UÇKUN
Barış DEMIR
Asiye YÜKSEL
Meslek Yüksek Okullarında Görevli Akademik Yöneticilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi "Kocaeli Üniversitesi Örneği"
Irina YOVCHEVA Applying Marketing and Management Approaches, Methods and Techniques to Household Management
Sadık DURSUN
Elif KARAGÜN
Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Ögrencileri Üzerine Bir Araştırma
Hakan SAZYEK

Türk Edebiyatının İlk Avangart Hareketi: "Yeni Lisan"

Devrim ÖZKAN

Modern Sanatlarin Gelisiminde Modern Sanat Kurumlarinin Rolü ve Kurumsal Refleksivite

Seyfeddin RZASOY

Oguz Mitolojisinde Kaos ve Onun Deli Paradigmalari