ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Paşa Kerimov XVII. Yüzyıl Azerbaycan Lirik Şiirine Halk Edebiyatının Etkisi
Ali Bayrakdaroğlu ve Famil Şamiloğlu Performans Ölçümünde Özsermayenin Ekonomik Katma Değeri (Ö-EKD): İmkb’de İşlem Gören Bankalar Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Sami Karacan ve Mustafa Savcı Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Mali Başarısızlık Nedenleri
Kemal Aydın Türkiye’de Hanehalkı Gıda Harcamaları Ve Sosyo Ekonomik Faktörler
Cemkut Badem ve Duygu Fırat Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması: Pazarlama Muhasebesi
Esin Karacan ve Özlem Nazan Erdoğan

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları  Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım

Yunus Taş

İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma

Esin Karacan ve Ali Talip Akpınar Çalışanların İşyerini Seçme Kararını Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Örneği
Ali Talip Akpınar Havalimanı İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim Başarısı: T.A.V.