ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Ali İhsan Akgün Türkiye'de Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve  Şerefiyenin İncelenmesi
Cengiz Aktaş Türkiye'nin İhracat İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi
Ümit Alnıaçık Tüketicilerin Çevreye Duyarlılığı ve Reklamlardaki Çevreci İddialar
H.Ali Ata ve Emre Yakut Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması
Hamza Ateş ve Yaşar Okur Kamu Kurumlarında Performans ve Denetimin Etkinliğinin Arttırılması İçin Bir Alternatif: Yurttaş Şartları
Hilal Bozkurt M-GARCH Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi

Şenol Hacıefendioğlu ve Ümit Koç Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Fast-Food Sektöründe Bir Araştırma

Gülden Turhan Marka Yayılımına İlişkin Tüketici Tutumlarının Oluşumunda Marka Bağlılığı ve Algılanan Uyumun Etkileri: Performans Risk Algılarının Rolü
Eyüp Yaraş, Tülay Yeniçeri ve Yasemin Zengin Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler ile Satın Almayan Tüketiciler Arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma