ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Yılmaz Bingöl Siyaset ve Güven İlişkisi: Bingöl İli Örneğinde 1950–2007 Genel Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Fikret Çankaya ve Engin Dinç Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma
Mehmet Duruel ve Mehmet Kara Yeni AB Üyesi Ülkeler İle Türkiye İşgücü Piyasasının Karşılaştırmalı Analizi
Rüştü Ilgar Çanakkale Orman İşletmeciliği Yarar Analizinin Coğrafi Bakış Açıyla Değerlendirilmesi
Osman Karamustafa, İdris Varıcı ve Bünyamin Er Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama
Ayhan Orhan Tek Partili Yılların Ekonomi-Politiği ve Kadro Hareketi
Rahmi Deniz Özbay Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Emeğinin İstihdamı ve Mükâtebe Yöntemi

Osman Peker Türkiye’deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz
Mehmet Mert Sunar “When grocers, porters and other riff-raff become soldiers:” Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne
Necdet Bilgin ve Halil Demirer Tarımsal Kooperatiflerde Ortakların Teknolojik Değişime Yönelik Tutumlarını Etkileyen: Çukobirlik'te Bir Uygulama