ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Esra Yüksel Acı Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Lütfihak Alpkan ve Türkan Doğan Stratejik Planlama Süreci Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri
Ekrem Cengiz Üniversite Eğitimi Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesine Göre Pazar Bölümlendirme: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
Fevzi Demir ve Gülşen Gerşil Çalışma Hayatında Esneklik Ve Türk Hukukunda Esnek Çalışma
Engin Dinç Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu- Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Şenol Hacıefendioğlu ve Nil Çolular İlişkisel Pazarlamada Güven Unsuru ve Otel İşletmelerinde Uygulama
Ceren Kalfa ve Faruk Ataay Küresel Toplumsal Hareketler

Hasan Kolcu Şiirimiz ve Atatürk’ün Dil Devrimi
Hasan Vergil ve Tezcan Abasız Toplam Faktör Verimliliği, Hesaplanması ve Büyüme İlişkisi: Collins Bosworth Varyans Ayrıştırması