ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Mustafa Akal Üretim Malları İthalatı Fiyat ve Gelir Esneklikleri Tahmini: Türkiye Örneği
Orhan Akova ve Kerim Işık Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’ daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Cengiz Aktaş ve Veysel Yılmaz Causal Relationship Between Oil Consumption and Economic Growth in Turkey
Mehmet Gençtürk İşletmelerin Finansal Raporları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma
İ. Figen Gülenç ve Bihter Karagöz E-Lojistik ve Türkiye’de E-Lojistik Uygulamaları
Vasfi Haftacı ve Kamuran Soylu Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması
Turhan Korkmaz ve Hasan Uygurtürk Türkiye’de Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Aziz Kutlar ve Adem Babacan Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması