ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Yılmaz Bingöl Kırgızistan’ın ‘Renkli’ Devrimi: Demokrasiye Geçiş Mi, Küresel Rekabet Mi?
Tahir Büyükakın Yeni Keynesyen İktisat mı, Yeni Neo-Klasik Sentez mi?
Saim Saner Çiftyıldız, Nihal Sütütemiz Tüketici İlgisinin Marka Bağlılığına Etkisi
Yavuz Demirel Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi
Cengiz Dinç Modernity and the West: Evolution of Their Relationship
Sait Gürbüz, Onur Dikmenli Performance Appraisal Biases In A Public Organization: An Emprical Study
Vasfi Haftacı, Davut Pehlivanlı UMS 39 ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Abdullah Okumuş, Hilal Asil Havayolu Taşımacılığında Yerli ve Yabancı Yolcuların Memnuniyet Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi
Lutfu Sagbansua, Nizamettin Bayyurt Managerial and Economic Factors Affecting  Global Investing Decision: Evaluation Of Central Asia
Recep Tarı, Ferhat Pehlivanoğlu Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir-Harcama Grupları İlişkisi Açısından Analizi
Hasan Vergil, Filiz Özkan Döviz Kurları Öngörüsünde Parasal Model ve Arima Modelleri: Türkiye Örneği
Salih Yeşil Uluslararası Ortaklıklar: Kültürel Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Üst Yönetim Grubunun Çalışma ve Performansına Etkileri