ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Harun Demirkaya İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu
Hulusi Doğan The Search of Tacit Knowledge in Akhism Culture
Hasan Ekinci, Ferit Izci Kriz Yönetiminde İnsan Kaynaklarına Psikolojik Desteğin Önemi ve Kayseri Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
Mehmet Gençtürk Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe – Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği
Vasfi Haftacı, Cemkut Badem Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni
Selim Kılıç Modern Topluma Ekolojik Bir Yaklaşım
Mehmet Sarıışık, Orhan Akova Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Araştırma

Fatih Savaşan Vergi Aflarına Mükellef Tepkisi: Türkiye’de Vergi Aflarından Kimler Faydalanıyor?
Şule Toktaş Internationalization of Bioethics: The Search for Common Norms of Bioethics in The EU and The Council of Europe
Nazan Yelkikalan Aile Şirketlerinde Çatışma ve Bir Çözüm Önerisi: Stratejik Planlama