ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Mustafa Akal Tek Merkezli Kent Arsa Fiyat-Belirleme Davranışsal Modeli: Sakarya İli, Büyükşehir, Merkez İlçe İçin Teklif Edilen Rant Fonksiyonları
Ömer Aytaç Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman
Hasan Ekinci Bilgi Teknolojilerinin Rekabet Açısından Önemi ve Değişim Yönetimindeki Etkilerine İlişkin Yöneticilerin Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Hüseyin Gül Çevresel Baskı Gruplarının Okulun Genel İşleyişine Etkileri (Kocaeli-İzmit Örneği)
E. Esra Karadeniz Entrepreneurship and Economic Development
Aşkın Keser Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi ile İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması
Aziz Kutlar, Tuba Turgut Türkiye’deki Başlıca Ekonomi Serilerinin ARFIMA Modelleri ile Tahmini ve Öngörülebilirliği

Alpaslan Serel, Burak Darıcı Para İkamesini Etkileyen Faktörler: Türkiye Uygulaması
Recep Tarı, Şadan Çalışkan, Yüksel Bayraktar Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme