ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document
Aziz Turhan Does the Nature of Ownership Matter? Lessons from Theory and Evidence
Neşe Erim, Armağan Türk Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme
Hamza Ateş, Sabri Bozali Public Administration in the Information Age: Towards An Informatised Bureaucracy
Hikmet Ulusan Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma
İbrahim Güran Yumuşak, Murat Aydın Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?
Sima Nart Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi: Türkiye Örneği
Hüseyin Ukuşlu Urbanization in Gebze and Its Effects on Health Indicators

Sibel Akçadağ, Ekrem Özdemir İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan Ampirik Bir Çalışma
Zekai Özdemir Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri