ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Üniversitelerin temel işlevlerinden biri, bilgi üretimi ve paylaşımıdır. Akademik çalışmaların literatüre kazandırılması, okuyucular ve aynı alanda araştırma yapacak olanların istifadesine sunulması, yayın organlarını ve klasik yayın aracı olan dergileri önemli bir konuma taşımaktadır. Türkiye’de akademik atama ve yükseltmelerin nesnel standartlara dayandırılması amacıyla oluşturulan ölçütler, akademisyenlere yıl boyu faaliyetlerine göre sağlanan mali teşvikler, akademik değerlendirme/hakemlik süreç ve mekanizmalarına sahip dergilere ihtiyacı artırmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bir yandan paydaşları ve ilgili kesimlerle yakın diyaloglar geliştirmekte; bürokratik süreçlerini etkinleştirmekte; öte yandan akademik etkinliklerle Enstitü anlayışını geliştirmektedir. Edebiyat, eğitim bilimleri, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iletişim gibi farklı alanlardan 8 ayrı fakültenin 27 ayrı bölümünü ilgilendiren uzmanlık alanlarının sayıları 60’a varan yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı 3000 civarında kayıtlı öğrencinin kariyer faaliyetleri yanında yerel-ulusal-küresel sorunları konu alan araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmektedir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olan ve seminer, proje, tez gibi akademik faaliyetleri kamuoyuna sunma fırsatı sağlamayı amaçlayan Sosyal Bilimler Kongresi’nin beşincisi Mayıs 2016’da gerçekleştirilmiştir. Yayın hayatına 1997 yılında başlayan Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999 Marmara Depremi’nin etkisiyle bir süre düzenliliğini yitirse de, 2000 yılından itibaren, hakemli bir ulusal dergi olarak, yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) çıkan sayılarıyla düzenli yayın hayatına devam etmekte; üniversiteler, enstitüler ve kütüphaneler başta olmak üzere, ilgili çevrelere, sanal versiyonuyla ve arşiviyle internet ortamından bütün dünyanın kullanımına sunulmaktadır.

Danışma ve hakem kurulunda çok farklı üniversitelerden değerli akademisyenlerin katkısıyla güçlenen, ULAKBİM, ASOS, Akademik Dizin ve TEİ tarafından taranan; saygın “alan endeksleri” projeksiyonunda olup SSCI tarafından taranmayı da hedefleyen dergimiz, 31. sayısı ile standardını geliştirmeye devam etmektedir. Danışma ve hakem kurulu üyelerine, makale yazarlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni sayılarda yazar olarak yer almak isteyenleri, web sayfasındaki yazım kurallarına ve dergi formatına uygun çalışmalarını, elektronik ortamda dergi adresine ulaştırmaya davet ederken sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini temsil eden çalışmalar içeren bu sayının, araştırmacılara ve okuyuculara yararlı olmasını diliyorum.

 

Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan